Sima | drtiče odpadu

Sima Triton

Drtiče odpadu Sima Triton drtí úlomky vzniklé během obkladačských či zdicích prací a zmenšuje odpad o 1/3 svého původního objemu. Snadná manipulace a odstraňování nadrceného odpadu, 3 síta s různou velikostí ok podle požadavku na velikost zrn. Pokud je kamenivo či zdivo nadrceno bez sádry, kovu a dřeva, lze jej znovu použít k míchání nové malty.

Úspora objemu při ukládání na skládky, získaná drť má 1/3 objemu původní suti, spoří čas, je potřeba méně času než při běžném úklidu staveniště, úspora v recyklovatelnosti, nadrcenou suť lze místo nákupu nového plniva použít k výrobě malty nebo betonu.

Výkon při Ø oka síta 0.15 mm objem 1 m³/hod, při Ø oka síta 1 mm objem 1.5 m³/hod, při Ø oka síta 4 mm objem 2.5 m³/hod, max. velikost vkládané keramiky 15x15 cm, velikost hrdla drtiče 40x40 cm.

drtič odpadu Sima Triton drtič odpadu Sima Triton drtič odpadu Sima Triton

Kontaktujte nás: +420 545 232 545, info@diadex.cz