Braun, Wall Shaving System

Braun, Wall Shaving System

Braun Wall Shaving System je výjimečný patentovaný systém na frézování a broušení zdí, stropů a dalších povrchů určený především na dekontaminaci povrchů, například v jaderných zařízeních.

Systém je použitelný na odstraňování barev nebo kontaminovaných povrchů, zjemnění betonových povrchů z estetických důvodů nebo příprava na nátěry, barvení nebo tapety, korekce otlaků bednění nebo jiných nerovností, a mnoho dalšího.

Může být dálkově ovládán a práce je bezprašná, tedy je možná práce v toxických, azbestem znečistěných nebo radioaktivně kontaminovaných prostředích, žádné nebezpečné vlivy na obsluhu a podstatně delší servisní intervaly v porovnání s použitím úhlových brusek, žádné vibrace a zátěž pracovníků, otočné rameno s frézovacím/brusným diskem dosáhne do prostorů a rohů, kam jiné dálkově řízené stroje nedosáhnou, opracování stropů je možné bez lešení, bezprašnost a práce za sucha je zabezpečena speciální konstrukcí frézovací/brusné hlavy, krytu a výkonným odsáváním, optimální použití frézovací/brusné hlavy je umožněno různými výměnnými nástroji z diamantu a karbidu, výkon Wall Shaving Systemu je srovnatelný s deseti pracovníky s úhlovou bruskou.

Max. hloubka frézování/broušení 10 mm v jednom kroku, až 150 mm ve více krocích, průměr frézovacího/brusného disku 600 mm, výkon na frézovacím/brusném disku 11 kW až 22 kW, viz stěnové pily Braun, přítlak frézovacícho/brusného disku pneumatický, plynule nastavitelný, nastavení hloubky, přísuvu, posuvu a výšky elektrické, dálkově ovládané.

Kontaktujte nás: +420 545 232 545, info@diadex.cz

Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun