diadex, ASEKOL a.s.

PROHLÁŠENÍ O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ

diadex s.r.o. se sídlem Čechyňská 3, 683 01 Rousínov, IČO 26264391, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 40906, zastoupena ing. Tomášem Homolou, MBA, jednatelem, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.diadex.cz/sk/eu/net/shop informuje o níže popsaném sdruženém plnění za zajištění zpětného odběru a využití elektrozařízení.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@diadex.cz.

Prohlášení o zpoplatnění elektrozařízení v systému ASEKOL

diadex s.r.o. se sídlem Čechyňská 3, 683 01 Rousínov, IČO 26264391, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 40906, zastoupena ing. Tomášem Homolou, MBA, jednatelem, tímto prohlašuje:

společnost plní povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a. s., pod identifikačním číslem:
AK-071829
Za všechna elektrozařízení, která teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti ASEKOL a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení je učiněno na dobu neurčitou od 2021-Q1. Jakékoliv změny oproti zde uvedeným skutečnostem budou neprodleně oznámeny.