Braun, Modulární system

Braun, Modulární system

Braun Modulární system je výjimečný modulární systém schopný provádět řezání, vrtání, frézování a broušení, tento důmyslný univerzální modulární systém přináší řadu nových aplikací pro profesionální vrtání a řezání, znamená úsporu prostředků vkládaných do speciálních strojů, zjednodušuje manipulaci a redukuje významně čas nutný na sestavování zařízení pro mnohé vrtací a řezací úlohy. V mnoha případech není nutné upevňování zařízení kotvami neboť kolejnice mohou být vzepřeny mezi podlahou a stropem, řezy nebo vyvrtané otvory mohou být provedeny na objektech, na kterých řezací nebo vrtné zařízení nemusí být ukotveno. Je eliminována potřeba nákupu drahých a plně nevyužitých speciálních strojů.

Kontaktujte nás: +420 545 232 545, info@diadex.cz

Modulární system Braun Modulární system Braun, BBZ1 Modulární system Braun, BBZ2 Modulární system Braun, frame