profil spoločnosti diadex s.r.o.

Spoločnosť diadex s.r.o. bola založená s poslaním poskytovať služby a výrobky, ktoré sa svojou kvalitou a spoľahlivosťou stanú vhodnou voľbou pre zákazníka, používajúceho diamantové nástroje a stroje k deleniu a brúseniu materiálov.

Aktivity spoločnosti sú zamerané predovšetkým na stavebníctvo, priemysel stavebných hmôt, priemysel keramický a kamenický, strojárstvo a ďalšie priemyselné odvetvia.

Manažérske štandardy riadenia, dlhoročné skúsenosti v odbore, vlastný vývoj a výroba spolu s aplikáciou politiky akosti sa premietajú do činností spoločnosti a do produktov, ktoré sú priebežne uvádzané na trh.

Veríme, že diferenciácia, štandardy kvality, komunikačná stratégia a osobný prístup sú prostriedkami k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov a úspešnému naplňovaniu poslania spoločnosti.