Zenesis, technológia

Zenesis

Zenesis Edition-R je obchodná značka svetového leadera v oboru diamantových nástrojov, spoločnosti EHWA Diamond Industrial.

EHWA Diamond Industrial

Zenesis, technológia

Bylo jasné od počiatku, že jednoduché usporiadanie diamantov nestačí.

Prostředníctvom rokov výzkumu a vývoja, technický tým Zenesis zdokonalil své proprietárne usporiadané diamantové nástroje k dosahnutí maximálneho výkonu, bez obetovania životnosť nástroja alebo kvalita rezu. Usporiadanie Zenesis Edition-R ponúka ideálny počet najkvalitnějších diamantov v ideálnych pozíciach po celú dobu životnosti nástroja, ktoré poskytujú maximálny rezný výkon od počiatku až do konca.

Pokročilá štruktúra rovnoramenného trojúholníka Zenesis Edition-R zaisťuje neustále odhalené diamanty. To umožňuje bezproblémové rezanie a vŕtanie aj v tých nejodolnejších materiáloch a najťažších podmienkach. Zenesis Edition-R uspeje tam, kde iné nástroje neuspejú. Viacečetné roviny usporiadania diamantov Zenesis Edition-R zaisťujú ideálne odhalovanie diamantov a ideálny počet diamantov v rezu. To umožňuje konzistentný a stabilný rezný alebo vŕtny výkon v nejrôznejších podmienkach.

Zenesis technologie Zenesis technologie Zenesis technologie Zenesis technologie Zenesis technologie

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk, diadex.shop

Zenesis, použitie

Zenesis Edition-R je nový unikátny rad rezných a vŕtacích diamantových nástrojov pre stavebníctvo, kameníctvo a ďalší priemysel. Technológia Zenesis Edition-R dáva možnosť spracovania takových materiálov, ktoré nieje možné rezať alebo vŕtať bežnými diamantovými nástrojmi. Nástroje Zenesis Edition-R uspeje v týchto materiáloch: betón, veľmi tvrdý betón, silno armovaný betón, čerstvý betón, drôtkobetón, betón s chemickými plnivami, asfalt, žula a ďalšie materiály.

Zenesis použití Zenesis použití Zenesis použití Zenesis použití Zenesis použití Zenesis použití Zenesis použití

Zenesis, benefity

Zenesis Edition-R šetrí náklady vďaka svojej vysokej životnosti, vysokej rýchlosti rezu alebo vŕtania, rovnako ako dochádza k úsporám pri redukcii prestojov spôsobených výmenami nástrojov.

Zenesis Edition-R prináša až o 70% vyššiu rýchlosť rezu a až o 70% vyššiu životnosť nástrojov.

Hybridné viacvrstvé usporiadanie diamantov Zenesis Edition-R ponúka ideálny počet nejkvalitnejších diamantov po celú dobu životnosti nástroja, ktoré poskytujú konzistentný výkon od počiatku až do konca a ktoré umožňujú uspeť aj v aplikáciach, kde iné nástroje neuspejú.

Značka Zenesis Edition-R znamená mnoho rôznych typov nástrojov na rezanie, vŕtanie a brúsenie. Naviac je každý Zenesis Edition-R nástroj veĺmi mnohostranný a jediný nástroj je možné použiť na mnoho rôznych materiálov a aplikácií.

EHWA Diamond Industrial EHWA Diamond Industrial EHWA Diamond Industrial EHWA Diamond Industrial EHWA Diamond Industrial

Zenesis, mnohostrannosť

Zenesis Edition-R znamená mnoho rôznych typov nástrojov na rezanie, vŕtanie alebo tvarovanie povrchov.

diamantový kotouč CZS-ZENESIS diamantový kotouč CZR-ZENESIS diamantový kotouč FDH-ZENESIS diamantový prstencový kotouč CZW-ZENESIS diamantový kotouč SWA-ZENESIS a SWB-ZENESIS vrtací korunky CZK-ZENESIS Edition-R diamantový segment ZENESIS vrtací korunky AGZ-ZENESIS Edition-R