Sima | drviče odpadu Sima

Sima Triton

Drviče odpadu Sima Triton drví úlomky vzniknuté počas obkladačských či murovacích prác a zmenšuje odpad o 1/3 svojho pôvodného objemu. Jednoduchá manipulácia a odstraňovanie nadrveného odpadu, 3 sitá s rôznou veľkosťou ôk podľa požiadavky na veľkosť zŕn. Pokiaľ je kamenivo či murivo nadrvené bez sadry, kovu a dreva, je možné ho znovu použiť na miešanie novej malty

Úúspora objemu pri ukladaní na skládky, získaná drvina má 1/3 objemu pôvodnej sutiny, šetrí čas, treba menej času ako pri bežnom upratovaní staveniska, úspora v recyklovateľnosti, nadrvenú suť je možné namiesto nákupu nového plniva použiť na výrobu malty alebo betónu.

Výkon pri Ø oka sita 0.15 mm objem 1 m³/hod, pri Ø oka sita 1 mm objem 1.5 m³/hod, pri Ø oka sita 4 mm objem 2.5 m³/hod, max. veľkosť vkladanej keramiky 15x15 cm, veľkosť hrdla drviča 40x40 cm.

drvič odpadu Sima Triton drvič odpadu Sima Triton drvič odpadu Sima Triton

Kontaktujte nás: +421 908 467 736, +421 908 737 558, info@diadex.sk