Scanmaskin podlahové brúsky pod 300 kg

Scanmaskin SC 500

Scanmaskin SC 500 je robustná planétová trojkotúčová brúska pre náročné práce na brúsenie a frézovanie betónov, plastbetónov a ďalších povrchov, porovnávanie nerovností, prebrusovanie terasové dlažby, brúsenie a čistenie drevených podláh, odstraňovanie náterov, stierok, lepidiel a ďalších povrchov. Šírka záberu 500 mm, priemer jedného brúsneho kotúča 150 mm. Možnosť prídavného závažia 22.5 kg. Odporúčaný vysávač Scanmaskin SD 4000.

sprievodca brúsením podlahová brúska Scanmaskin SC 500 i podlahová brúska Scanmaskin SC 500 PD podlahová brúska Scanmaskin SC 500 RS podlahová brúska Scanmaskin SC 500 RS závaží podlahová brúska Scanmaskin SC 500PD

Kontaktujte nás: +421 908 467 736, +421 908 737 558, info@diadex.sk

Scanmaskin SC 18

Scanmaskin SC 18 je robustná planétová trojkotúčová brúska pre náročné práce na brúsenie a frézovanie betónov, plastbetónov a ďalších povrchov, porovnávanie nerovností, prebrusovanie teracovej dlažby, brúsenie a čistenie drevených podláh, odstraňovanie náterov, stierok, lepidiel a ďalších povrchov. Šírka záberu 450 mm, priemer jedného brúsneho kotúča 150 mm. Možnosť prídavného závažia 22.5 kg. Odporúčaný vysávač Scanmaskin SD 3000.

podlahová brúska Scanmaskin SC 18 podlahová brúska Scanmaskin SC 18 podlahová brúska Scanmaskin SC 18 podlahová brúska Scanmaskin SC 18 závaží podlahová brúska Scanmaskin SC 18

Scanmaskin SC 450

Scanmaskin SC 450 je robustná planétová trojkotúčová brúska pre náročné práce na brúsenie a frézovanie betónov, plastbetónov a ďalších povrchov, porovnávanie nerovností, prebrusovanie terasové dlažby, brúsenie a čistenie drevených podláh, odstraňovanie náterov, stierok, lepidiel a ďalších povrchov. Šírka záberu 450 mm, priemer jedného brúsneho kotúča 150 mm. Možnosť prídavného závažia 22.5 kg. Odporúčaný vysávač Scanmaskin SD 3000.

podlahová brúska Scanmaskin SC 450 podlahová brúska Scanmaskin SC 450 NS podlahová brúska Scanmaskin SC 450 podlahová brúska Scanmaskin SC 450 závaží

Scanmaskin SC 330

Scanmaskin SC 330 je robustná jednokotúčová prístenová brúska na brúsenie a frézovanie betónov, plastbetónov a ďalších povrchov, porovnávanie nerovností, prebrusovanie terazzovej dlažby, brúsenie a čistenie drevených podláh, odstraňovanie náterov, stierok, lepidiel a ďalších povrchov. Má prevodovku pre väčší moment, šírku záberu 330 mm, priemer brúsneho kotúča 330 mm, nastavenie roviny brúsneho taniera, nastavenie prístenového krytu brúsneho kotúča vo viacerých polohách, stranový výrez krytu na priblíženie k stene. Možnosť prídavného závažia 14.5 kg. Odporúčaný vysávač Scanmaskin SD 3000.

podlahová brúska Scanmaskin SC 330RS podlahová brúska Scanmaskin SC 330RS podlahová brúska Scanmaskin SC 330RS podlahová brúska Scanmaskin SC 330 závaží pro Scanmakin SC 330 podlahová brúska Scanmaskin SC 330