diadex, priatelia

SAMBA

Spolok absolventov MBA je otvorená a nezávislá platforma, ktorá vytvára príjemné prostredie pre neformálne stretávanie. Vznikla v roku 2010 z pôvodne nepravidelných stretnutí skupiny absolventov britského programu Master of Business Administration. Tak vznikla aj skratka SAMBA - Spolok Absolventov MBA. Od roku 2013 pôsobí tiež na Slovensku.

SAMBA usporiadala doteraz viac ako 40 veľkých večerných podujatí, sériu zameraných workshopov a konferencií i radu uzavretých klubových stretnutí. Stretnutie pravidelne navštevujú absolventi z renomovaných britských a amerických univerzít. Tematicky zamerané večery, workshopy a ďalšie aktivity sú od roku 2014 otvorené aj pre okruh zvaných hostí, odborníkov a priateľov, ktorí nie sú absolventmi MBA programov. Kontakt: www.smba.cz

SAMBA SAMBA SAMBA

Mažoretky Lassies Brno

Lassies Brno boli založené už v roku 2005 a sú teraz samostatným spolkom, pod ktorý spadajú ďalšie skupiny. Lassies sa úspešne prezentujú na rôznych akciách i súťažiach. Kontakt: www.mazoretky-brno.cz

Mažoretky Lassies Brno Mažoretky Lassies Brno Mažoretky Lassies Brno

Altenberk Vini

Spoločnosť Altenberk Vini a.s. je spoločnosťou milovníkov vína, ktorí sa rozhodli vybudovať spoločnosť, ktorá bude produkovať zaujímavá vína, vzdialená masovej produkcii. Tento zámer sa darí, svedčí o tom mnohé víťazstva a ocenenia. Víno sa rodí na vinohrade na južnom svahu v Hustopečiach, ktorý je už od dávna pre vinárstvo využívaný a vlastnila ho už Eliška Rejčka v 14. storočí. Kontakt: www.altenberkvini.cz

Altenberk Vini Altenberk Vini Altenberk Vini