kyberútok

zneužití telefonních čísel +420 545 232 545/6

Vážení přátelé,

jako jedni z mnoha čelíme kybernetickým útokům a jsme nechtěným účastníkem hybridní války. K tomu dochází tak, že Vám pod zneužitými identifikátory našich telefonních čísel +420 545 232 545/6 volají naši slovanští bratři. Většinou máte zmeškaný hovor, ale pokud hovor zvednete, je na druhé straně osoba hovořící češtinou s ruským přízvukem uvádějící se jako přítel Váš a naší společnosti a nabízející Bitcoiny za výhodnou cenu.

Tento fenomén trápí celou civilizovanou Evropu, nejen nás. Na účinné obraně nás všech se intenzivně pracuje, jak v oblasti technické, tak právní v součinnosti s Policií České republiky.

Technický poskytovatel našich telefonních služeb a Policie České republiky Vám doporučují se obrátit kdekoliv na pobočku PČR ( www.policie.cz ) a učinit oznámení o zneužití(-ch) našich i Vašeho telefonního čísla, jehož jste nechtěnou součástí případně i Vy.

Omlouváme se Vám, ale bohužel ne vše na světě je v naší moci.

za diadex s.r.o. jednatel ing. Tomáš Homola, MBA