Braun, Wall Shaving System

Braun, Wall Shaving System

Braun Wall Shaving System je výnimočný patentovaný systém na frézovanie a brúsenie stien, stropov a ďalších povrchov určený predovšetkým na dekontamináciu povrchov, napríklad v jadrových zariadeniach.

Systém je použiteľný na odstraňovanie farieb alebo kontaminovaných povrchov, zjemnenie betónových povrchov z estetických dôvodov alebo príprava na nátery, farbenie alebo tapety, korekcia otlakov debnenie alebo iných nerovností, a mnoho ďalšieho.

Môže byť diaľkovo ovládaný a práca je bezprašná, teda je možná práca v toxických, azbestom znečistených alebo rádioaktívne kontaminovaných prostrediach, žiadne nebezpečné vplyvy na obsluhu a podstatne dlhšie servisné intervaly v porovnaní s použitím uhlových brúsok, žiadne vibrácie a záťaž pracovníkov, otočné rameno s frézovacím / brúsnym diskom dosiahne do priestorov a rohov, kam iné diaľkovo riadené stroje nedosiahnu, opracovanie stropov je možné bez lešenia, bezprašnosť a práce za sucha je zabezpečená špeciálnou konštrukciou frézovacej / brúsnej hlavy, krytu a výkonným odsávaním, optimálne použitie frézovacej / brúsnej hlavy je umožnené rôznymi výmennými nástrojmi z diamantu a karbidu, výkon Wall Shaving Systemu je porovnateľný s desiatimi pracovníkmi s uhlovou brúskou.

Max. hĺbka frézovania / brúsenie 10 mm v jednom kroku, až 150 mm vo viacerých krokoch, priemer frézovacieho / brúsneho disku 600 mm, výkon na frézovacom / brúsnom disku 11 kW až 22 kW, pozri stenové píly Braun, prítlak frézovacieho / brúsneho disku pneumatický, plynule nastaviteľný, nastavenie hĺbky, prísuvu, posuvu a výšky elektrické, diaľkovo ovládané.

Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun Wall Shaving System Braun

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk