Braun, Modulárny system

Braun, Modulárny system

Braun Modulárny system je výnimočný modulárny systém schopný vykonávať rezanie, vŕtanie, frézovanie a brúsenie, tento dômyselný univerzálny modulárny systém prináša rad nových aplikácií na profesionálne vŕtanie a rezanie, znamená úsporu prostriedkov vkladaných do špeciálnych strojov, zjednodušuje manipuláciu a redukuje významne čas nutný na zostavovanie zariadení pre mnohé vŕtacie a rezacie úlohy. V mnohých prípadoch nie je potrebné upevňovanie zariadenia kotvami, pretože koľajnice môžu byť natiahnuté medzi podlahou a stropom, rezy alebo vyvŕtané otvory môžu byť vykonané na objektoch, na ktorých rezacie alebo vrtné zariadenie nemusí byť ukotvené. Je eliminovaná potreba nákupu drahých a plne nevyužitých špeciálnych strojov.

Modulárny system Braun Modulárny system Braun, BBZ1 Modulárny system Braun, BBZ2 Modulárny system Braun, frame

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk